Een veelbelovende studie naar het effect van CBD op kanker bij honden

hond

Inhoudsopgave

  • Cannabis Sativa
  • Wat is het verschil tussen CBD en CBDA? 
  • Wat is er bekend over CBD en kanker? 
  • Wat was het doel van de studie? 
  • Wat is er gebeurd? 
  • Wat betekent dit? 

Stel je een systeem voor dat de potentie heeft om het geheugen, de eetlust, het metabolisme, de stressrespons, het immuunsysteem, het zenuwstelsel en de slaapfunctie te controleren. Stel je verder voor dat dit systeem een relatieve nieuwkomer is in wetenschappelijk onderzoek, wat betekent dat het volledige potentieel waarschijnlijk nog niet is ontsloten. Je hoeft het je niet voor te stellen; dit is het endocannabinoïde systeem (ECS). 

Cannabis Sativa

Hennepproducten, zoals cannabidiolzuur (CBDA) en cannabidiol (CBD), zijn door de geschiedenis heen gerapporteerd voor medicinaal gebruik dat teruggaat tot 2900 voor Christus. Ondanks de rijke geschiedenis van medicinaal gebruik is de wetenschappelijke literatuur over het endocannabinoïde systeem relatief nieuw. Ons begrip blijft groeien naarmate de belangrijkste componenten van het ECS en hun biologische mechanismen worden geïdentificeerd. Er zijn veelbelovende aanwijzingen dat CBD een effect heeft op de eliminatie van kankercellen bij honden. 

Innovatieve studies om de op bewijs gebaseerde veterinaire literatuur voor de werkzaamheid van cannabinoïden te begrijpen en op te bouwen zijn gaande. Hieronder zal ik een studie beschrijven naar de effecten van CBDA & CBD op kanker bij honden. 

Wat is het verschil tussen CBD en CBDA? 

Voor we de studie beschrijven, eerst even het verschil tussen CBD en CBDA en de definitie van terpenen. 

CBDA, of cannabidiolzuur, is een verbinding die voorkomt in levende hennepplanten. In wezen is het de onverhitte vorm van cannabidiol (CBD). De plant maakt de zure vorm (CBDA) aan, die door verhitting wordt gedecarboxyleerd tot CBD. CBD noch CBDA hebben een bedwelmend effect op de hersenen en u (of uw huisdier) wordt er niet “high” van. 

Decarboxylering activeert bepaalde eigenschappen die sluimerend aanwezig zijn in CBDA, maar vernietigt ook sommige terpenen. Terpenen zijn bioactieve aromatische verbindingen die in hennepplanten worden aangetroffen en die gezondheidsvoordelen kunnen bieden. Het onderzoek naar CBDA is beperkt. Er zijn echter aanwijzingen dat CBDA de potentie van CBD kan versterken om een aantal gezondheidsaandoeningen te verbeteren. 

Wat is er bekend over CBD en kanker? 

In het verleden zijn cannabinoïden bestudeerd voor de behandeling van bijwerkingen van kankertherapieën. Recentere studies hebben CBD echter onderzocht als een therapie alleen of in combinatie met standaard kankertherapieën. Studies hebben een vermindering aangetoond van de levensvatbaarheid van glioma celculturen die met CBD zijn behandeld. Het gebruik van hennep-extracten bij het controleren van de groei van kankercellen is complex en lijkt te worden beïnvloed door een samenvloeiing van terpenen en cannabinoïden. Deze studies zijn voornamelijk uitgevoerd in menselijke kanker cellijnen, en de studie onderzoekt kanker cellijnen van honden. 

Wat was het doel van de studie? 

Het doel van de studie was drieledig: 

  1. Het beter begrijpen van de kankercel-doodreactie geassocieerd met CBD
  2. Het begrijpen van de interacties tussen kankermedicijnen in combinatie met CBD
  3. Het begrijpen van de signaaltransductieroutes die betrokken zijn bij de groei van kankercellen

Wat is er gebeurd? 

Vijf kankercelculturen van honden, carcinoom, lymfoom, en drie osteosarcoomlijnen, werden behandeld met een mengsel van CBDA + CBD. Hier zijn de resultaten voor elk van de doelstellingen: 

1. De resultaten toonden aan dat CBD de proliferatie van hondenkankercellen op uniforme wijze aanzienlijk verminderde. Tegelijkertijd had CBDA weinig tot geen effect bij de gebruikte concentraties, behalve een mild effect op de lymfoomcellijn bij de hoogste concentraties. De onderzoekers ontdekten dat CBD in aanwezigheid van CBDA en/of terpenen het “entourage-effect” had, waarbij het mengsel van cannabinoïden en terpenen op elkaar inwerken om een versterkt effect teweeg te brengen. 

2. CBD in combinatie met het kankermedicijn vincristine vertoonde consistent een afname van de levensvatbaarheid van de cellen in vergelijking met één van beide behandelingen alleen. Onderzoekers ontdekten ook dat, afhankelijk van de concentraties van elke gebruikte verbinding, CBD en een ander kankermedicijn, doxorubicine, een additief effect hadden op de afname van de levensvatbaarheid van kankercellen bij honden. 

3. Cellulaire signaalroutes zijn een reeks chemische reacties waarbij moleculen in een cel samenwerken om bepaalde functies te controleren. MAPK-routes zijn van cruciaal belang voor normale cellulaire reacties en zijn essentieel voor de regulering van genexpressie, celgroei en overleving. Afwijkingen in MAPK-signalering worden in verband gebracht met kanker. Men heeft ontdekt dat CBD-behandeling verband houdt met de activering van de MAPK-route en de eliminatie van kankercellen. 

Wat betekent dit? 

De resultaten van deze studie zijn in overeenstemming met ander onderzoek op basis van cannabinoïden en bieden inzichten op dit gebied van de diergeneeskunde. Er is meer onderzoek nodig voordat CBD gebruikt kan worden als een therapie voor honden met kanker, omdat wetenschappers de interacties tussen medicijnen en de huidige kankertherapieën verder moeten bestuderen. 

In het algemeen presenteert deze studie veelbelovend en vernieuwend wetenschappelijk bewijs op, gebaseerd op onderzoek naar CBD als een potentieel kankertherapeuticum voor honden. Het endocannabinoïde systeem, en het lopende onderzoek naar de belangrijkste componenten ervan, is een zeer interessant gebied. Studies ontwikkelen ons begrip van de werking van het ECS en veelbelovende behandelingsmogelijkheden voor verschillende aandoeningen, waaronder kanker, verder.

The ElleVet Team | +31 (0) 238 080 304 | [email protected]

×

Selecteer een Afleverpunt