Algemene voorwaarden

We hopen dat u een langdurige klant wordt en ons aanbeveelt bij uw vrienden, familie en collega’s. We zullen er alles aan doen om uw verwachtingen te overtreffen.
Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u bij ons een bestelling plaatst, aangezien ze belangrijke informatie bevatten over uw wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen. Door gebruik van en toegang tot www.ellevetsciences.eu (“de website”) gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en de beleidslijnen in de algemene voorwaarden. Als u niet bereid bent zich te binden aan deze algemene voorwaarden, bezoek en gebruik de website dan niet.
Inwoners of burgers van een land dat door de Verenigde Staten wordt gesanctioneerd, mogen deze website niet gebruiken of bezoeken. Verder mag niemand die op de lijst van speciaal aangeduide personen (Specially Designated Nationals) van het Amerikaanse Treasury Department of op de lijst met weigerings- en verbodsbevelen (Denial and Prohibition Orders) van het Amerikaanse Commerce Department staat, deze website gebruiken of bezoeken.
Als u jonger bent dan 13 jaar, is het verstrekken van persoonlijke informatie op deze website verboden.

 1. INFORMATIE OVER ONS EN CONTACTOPNAME MET ONS

  Wij zijn ElleVet Sciences B.V. (“ElleVet”, “ons”, “Wij”, “Leverancier”, “Onze”), een in Nederland geregistreerd bedrijf. Als online handelaar vallen wij onder de EU-regels inzake consumentenbescherming. Dergelijke regels zijn echter niet van toepassing wanneer een leverancier van goederen geen handelaar is.
  Ons hoofdkantoor bevindt zich te Küppersweg 59, 2031 EB Haarlem, Nederland. KvK: 84783567.
  U kunt contact met ons opnemen door ons klantenserviceteam te bellen op +31 (0)23 808 0304 of door ons te schrijven via [email protected].
  Als we contact met u moeten opnemen, doen we dit telefonisch of schriftelijk via het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling heeft gegeven.
  Dergelijke regels zijn echter niet van toepassing wanneer een leverancier van goederen geen handelaar is.

 2. Geleverde producten

  We bieden voedingssupplementen met een bedrijfseigen hennepextract aan, dat cannabinoïden en terpenen bevat, waaronder CBD, CBDA. Ons hennepextract is gemengd om de gewenste concentratie en profiel te bereiken (de “Producten”). Deze producten zijn rechtstreeks beschikbaar voor consumenten en dierenartsen (“Handelaren”, “Klanten”, “Consumenten”,“U”), die kunnen bestellen via onze website, door onze klantenservicehotline te bellen of op andere wijze. We bieden onze producten ook aan via distributeurs of consumenten met een geregistreerd bedrijf dat aan eindgebruikers doorverkoopt (“Distributeurs”).
  De specificaties van onze producten worden beschreven op het gedeelte producten op onze website en op onze productetiketten. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn enkel voor illustratieve doeleinden en we behouden ons het recht voor om de specificaties op enig moment te wijzigen om productprestaties te verbeteren, productievereisten te optimaliseren en de nieuwste wetenschappelijke kennis te reflecteren of te voldoen aan enige van toepassing zijnde statutaire of regelgevende vereiste.

 3. Acceptatie van bestellingen

  Consumenten kunnen bestellingen plaatsen via onze website, door onze klantenservicehotline te bellen of op een andere wijze die wij beschikbaar stellen (“Bestelling”). Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats als we u ter bevestiging e-mailen; op dit moment komt een overeenkomst tussen u en ons tot stand.
  Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, informeren we u hierover en brengen we u geen kosten in rekening voor het product. Dit kan zijn omdat het product niet voorradig is, vanwege onverwachte limieten op onze bronnen die we redelijkerwijs niet kunnen voorzien, omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben opgemerkt of omdat we een door u aangegeven leveringstermijn niet kunnen nakomen.
  We kennen een bestelnummer toe aan uw bestelling en geven u dat nummer als we uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het bestelnummer kunt doorgeven bij elke contactopname met ons over uw bestelling.
  We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen inzicht de aangeschafte hoeveelheid per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen omvatten bestellingen geplaatst door dezelfde klant of via hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard/debetkaart en/of bestellingen waarbij hetzelfde factuur- en/of afleveradres wordt gebruikt. Als we een bestelling veranderen of annuleren kunnen we proberen u op de hoogte te brengen via het e-mailadres en/of postadres/telefoonnummer dat op het moment van bestelling werd verstrekt. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of verbieden die naar ons eigen oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst.

 4. Levering van het product

  We weten hoe belangrijk het voor u is om uw producten snel te ontvangen. We contracteren een extern verzendbedrijf om de producten bij onze faciliteit op te halen en te leveren op het adres dat u aangeeft. Bekijk ons Verzendbeleid voor meer informatie.
  Eventuele voor bezorging aangegeven datums zijn slechts bij benadering en tijd is niet van wezenlijk belang. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij het leveren van de producten. Als we het product niet binnen 30 dagen na aankoop kunnen leveren en u communiceert dat u de bestelling wilt annuleren, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de daadwerkelijke kosten van het product die al door u betaald zijn.
  We garanderen dat de productzendingen worden vergezeld van een leveringsbrief met de datum van de bestelling, alle relevante referentienummers van klant en leverancier, het type en aantal producten, de prijs en eventuele resterende openstaande vereiste betaling.
  Als onze levering van de producten vertraagd is door een voorval buiten onze controle, nemen we zo snel mogelijk contact met u op en ondernemen we stappen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen vanwege het voorval, maar als er een risico is op aanzienlijke vertraging kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen van elk product dat u heeft betaald, maar niet ontvangen.

 5. Productkwaliteit

  We volgen strikte normen voor kwaliteitscontrole gedurende de gehele productie en distributie, om ervoor te zorgen dat u een kwaliteitsproduct ontvangt. Als u niet tevreden bent met uw product of vragen heeft over het product, raadpleeg dan ons Retourbeleid op onze website of neem contact op met ons klantenserviceteam (details voor Contact zijn te vinden op onze website).

 6. Prijs en betaling

  De prijs van het product is de prijs die staat aangegeven op de bestelpagina’s toen u uw bestelling plaatste. De aangegeven prijzen zijn in euro, inclusief de statutaire bruto toegevoegde waarde plus de aangegeven verzendkosten. De vermelde prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle btw waar u verantwoordelijk voor bent. U gaat akkoord met vrijwaring van ElleVet van enige aansprakelijkheid die we dragen vanwege het nalaten van betaling van de vereiste omzetbelasting door u.
  We nemen alle redelijke zorg in acht om te garanderen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is. De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. We behouden ons het recht voor om een product of dienst op enig moment aan te passen, te schorsen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk tegenover u of een externe partij voor prijsveranderingen of aanpassing, schorsing of stopzetting van een product.
  Eventuele terugbetalingen worden automatisch gecrediteerd naar de rekening die u voor de betaling gebruikte.
  ElleVet Sciences International B.V. versleutelt al uw informatie met het SSL (Secure Socket Layer)-protocol, zodat ongeautoriseerde personen uw gegevens niet kunnen bekijken.
  U geeft ElleVet de officiële overzichten die de van toepassing zijnde belastingdienst verstrekt, of enig ander bewijs dat we redelijkerwijs kunnen opvragen.
  U moet ons volledig betalen voorafgaand aan de verzending van de producten, tenzij anders met ons overeengekomen. Als we ermee akkoord gaan om voorafgaand aan betaling te verzenden (bijv. voor bepaalde groothandelaren), zal de betaling worden gedetailleerd op de factuur die bij de zending van het product wordt meegeleverd of anderszins aan u wordt verstrekt. Als u een aan ons verschuldigde betaling niet binnen de vervaldatum voor betaling voldoet, betaalt u rente over het restbedrag tegen een tarief van 8% per jaar. Dergelijke rente zal op dagbasis worden berekend, vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaling van het restbedrag. U betaalt de rente tegelijkertijd met het restbedrag.
  U betaalt alle openstaande bedragen volledig, zonder verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (met uitzondering van eventuele bij de wet vereiste aftrek of inhouding). We kunnen op enig moment, zonder afstand te doen van andere rechten of rechtsmiddelen die ons toekomen, enig bedrag dat u ons verschuldigd bent verrekenen.

 7. RECHT OP WEIGERING

  Als u een natuurlijke privépersoon bent en geen zakelijke entiteit, heeft u het recht op intrekking van dit contract, binnen veertien dagen nadat het product is geleverd op het door u verstrekte adres. Om een volledige terugbetaling te ontvangen van de kosten van het product dat u niet langer wilt, moet u het volgende doen: 1) Ons over uw beslissing voor retourzending van het product informeren in een helder geschreven verklaring via e-mail aan binnen veertien dagen nadat het product is geleverd op het adres dat u gaf; 2) u moet het genoemde product aan ons terugzenden; en 3) de verzendkosten betalen van de retourzending van het product naar We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de artikelen hebben ontvangen of tot u bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft geretourneerd, dat wat het eerst komt. U moet de goederen zonder vertraging, in elk geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelde van de beëindiging van deze overeenkomst aan ons retourneren of overhandigen. Deze periode wordt in acht genomen geacht als u de goederen voorafgaand aan verval van de veertiendaagse periode terugstuurt. Eventuele terugbetalingen worden automatisch gecrediteerd naar de rekening die u voor de betaling gebruikte.

 8. Garanties en waarborgen

  De producten worden verstrekt zoals verzonden en we hebben een wettelijke verplichting om de producten te leveren die overeenkomen met onze overeenkomst met u.

 9. Producteigendom

  De titel en verantwoordelijkheid voor een product worden aan u overgedragen zodra we het product leveren op het adres dat u ons verstrekte en we van u volledige betaling voor het product hebben ontvangen.
  Als u het product doorverkoopt in het gebruikelijke verloop van zaken, doet u dat als hoofdverkoper en niet als onze vertegenwoordiger, en het eigendom zal direct voorafgaand aan het moment waarop de wederverkoop van ons aan u optreedt, worden overgedragen.

 10. Beëindiging

  We kunnen de overeenkomst beëindigen als u deze breekt. We kunnen de overeenkomst voor een product op elk moment schriftelijk beëindigen als u:

  1. geen betaling bij ons doet bij de vervaldatum en u nog steeds geen betaling doet binnen 7 dagen nadat we u eraan herinneren dat betaling openstaat;
  2. ons niet binnen een redelijke tijd nadat wij er naar vragen informatie verstrekt die noodzakelijk is voor ons om de producten aan te bieden, bijvoorbeeld;
  3. ons niet binnen een redelijke tijd de mogelijkheid geeft om de producten aan u te leveren of bij ons op te halen; of
  4. ons niet binnen een redelijke tijd toegang geeft tot uw ruimtes om de diensten aan te bieden.

  U moet ons compenseren als u de overeenkomst breekt. Als we de overeenkomst beëindigen in de situaties die hierboven worden uitgelegd, zullen we al het geld dat u vooruitbetaald heeft voor producten die we niet hebben geleverd terugbetalen, maar we kunnen u redelijkerwijs compensatie in mindering of in rekening brengen voor de netto kosten die we zullen lijden als gevolg van uw schending van de overeenkomst.

 11. Beperking van aansprakelijkheid

  Gebruik van de website is op eigen risico. ElleVet waarborgt of garandeert niet dat downloadbare bestanden op de website vrij zijn van virussen of andere codes die computerinformatie vernietigen of aantasten. ElleVet is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit uw toegang tot of gebruik van de website, waaronder zakelijke verliezen.
  Als u een handelaar of individuele consument bent, leveren we de producten alleen aan u voor huiselijk en persoonlijk gebruik. Als u de producten gebruikt voor enig commercieel, zakelijk of wederverkoopdoel, zal onze aansprakelijkheid tegenover u beperkt zijn.

 12. Terugroeping of uit de handel nemen van het product

  In het geval dat u of ElleVet bepaalt dat een voorval, incident of omstandigheid is opgetreden die kan leiden tot de noodzaak van terugroeping of andere verwijdering van enig product of enige partij of partijen daarvan van de markt in enig land, zal ofwel u, ofwel ElleVet wederzijds adviseren en overleg plegen. ElleVet zal de uiteindelijke beslissing nemen voor terugroeping of het anderszins van de markt halen van het product of de partij of partijen. ElleVet heeft als enige het recht op onderhandeling en het aangaan van (een) schikking(en) met enige overheidsinstantie of functionaris met betrekking tot enige mogelijke of daadwerkelijke boete, sanctie, kwestie of aansprakelijkheid in verband met producten van ElleVet of een beschuldiging dat het product niet voldoet aan Toepasselijke wetgeving of industrienormen, waaronder een door de overheid opgelegde terugroeping. Enig product dat onderhevig is aan terugroeping of terugtrekking moet worden geretourneerd aan ElleVet.

 13. Gebruik van deze website

  De informatie op deze website wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en dient niet te worden vertrouwd of gebruikt als individuele basis voor besluitvorming zonder raadpleging van primaire, accuratere, completere of actuelere bronnen van informatie. Enig vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.
  De website kan bepaalde historische informatie bevatten die niet noodzakelijkerwijs actueel is en alleen voor uw referentie wordt aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op enig moment bij te werken, maar hebben geen verplichting tot de bijwerking van informatie op onze website. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de veranderingen op onze website te volgen.
  De website bevat beoordelingen van onze producten door klanten, vertaald uit het Engels in diverse lokale talen. Wij verifiëren dat deze consumenten onze producten hebben gekocht door middel van e-mail met de betreffende klant en door facturen te controleren.
  Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van externe partijen bevatten. Links van externe partijen op deze website kunnen u naar externe websites leiden die niet aan ons verbonden zijn. We nemen geen verantwoordelijkheid voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of juistheid en garanderen niet en nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige externe materialen of websites of enige andere materialen, producten of diensten van externe partijen. We zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere gedane transactie in verband met enige externe website. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot externe producten dienen aan de externe partij te worden gericht.
  U gaat ermee akkoord geen enkel onderdeel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 14. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

  Er kan bij gelegenheid informatie op onze website of in enig ander materiaal van ons staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, acties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te veranderen of bij te werken of bestellingen te annuleren als bepaalde informatie op enig moment onjuist is (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).
  We nemen geen verplichting op ons om de website of enig ander materiaal bij te werken, aan te passen of te verhelderen, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij bij de wet vereist. Het is mogelijk dat de informatie op de website niet overeenstemt met de informatie die beschikbaar is op andere materialen, zoals productetiketten, en een specifieke bijwerking op één website dient niet te worden beschouwd alsof alle informatie op alle websites en materialen is bijgewerkt.

 15. Gebruikerscommentaren, feedback en andere indieningen

  Als u gevraagd of ongevraagd bepaalde indieningen (bijv. prijsvragen, creatieve ideeën, suggesties, aanbiedingen, plannen, getuigenissen), online, via e-mail, post of anderszins (gezamenlijk ‘Commentaren’) verzendt, gaat u ermee akkoord dat we alle opmerkingen die u aan ons doorstuurt op enig moment zonder beperking kunnen aanpassen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in elk medium ook kunnen gebruiken. We zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn om de commentaren vertrouwelijk te houden, compensatie voor commentaren te betalen of op enig commentaar te antwoorden.
  We kunnen inhoud volgen, aanpassen of verwijderen die we naar eigen inzicht beschouwen als onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins bezwaarlijk of die het intellectueel eigendom van enige partij of deze algemene voorwaarden schendt, maar hebben niet de verplichting om dat te doen.
  U gaat ermee akkoord dat uw commentaren geen inbreuk doen op enig recht van een externe partij, waaronder auteurs-, handels-, privacy-, persoonlijkheids- of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaren geen smadelijke of anderszins onwettig, grensoverschrijdend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die het gebruik van deze website of enige gerelateerde website op enige wijze kan beïnvloeden. U mag geen ongeldig e-mailadres gebruiken, u niet voorstellen als iemand anders dan uzelf en mag ons of externe partijen niet anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van enig commentaar. Alleen u bent verantwoordelijk voor commentaren die u plaatst en de juistheid ervan. We zijn niet verantwoordelijk en nemen geen aansprakelijkheid op ons voor commentaren die door u of enige andere partij zijn geplaatst.

 16. Persoonlijke informatie

  Uw indiening van persoonlijke informatie bij ElleVet Sciences International B.V. via onze onlineshop, telefoon of op andere wijze is onderhevig aan ons AVG-beleid op onze website.

 17. Gezondheidsinformatie

  De informatie en producten op de website zijn niet bedoeld voor diagnostisering, behandeling, genezing of voorkoming van enige ziekte.

 18. Algemeen

  We kunnen deze Overeenkomst aan iemand anders overdragen. We kunnen uw rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een andere organisatie overdragen. U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze overeenkomst alleen overdragen aan een andere persoon als we hiermee schriftelijk akkoord gaan.
  Niemand anders heeft enig recht onder deze overeenkomst (met uitzondering van iemand aan wie u uw garantie doorgeeft). Deze overeenkomst is tussen u en ons. Geen andere persoon zal het recht hebben op handhaving van enige voorwaarde ervan.
  Enig deel van deze website dat wettelijk verboden is, is niet van toepassing. Alle paragrafen van deze voorwaarden zijn apart van toepassing. Als enige rechtbank of relevante autoriteit beslist dat één of meer ervan onwettig zijn, zullen de resterende paragrafen van kracht en intact blijven.
  Zelfs bij een vertraging in de handhaving van deze overeenkomst kunnen we deze later nog steeds handhaven. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet dat u moet doen volgens deze voorwaarden of als we vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van deze overeenkomst, betekent dit niet dat u die dingen niet hoeft te doen en zal dit ons niet weerhouden van het nemen van stappen tegen u op een latere datum. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en we u niet op de hoogte brengen, maar de producten wel blijven leveren, kunnen we u nog steeds verplichten de betaling op latere datum te verrichten.

BELEIDSLIJNEN

Retourbeleid

ElleVet Sciences International B.V. heeft volledig vertrouwen in onze producten. Ongeopende producten kunnen binnen 30 kalenderdagen na aankoop worden geretourneerd voor volledige terugbetaling. Als u ons product van een groothandelaar hebt gekocht, neem dan rechtstreeks contact met hen op om te vragen naar een eventueel retourbeleid.

Verzendbeleid

Distributeurs die producten rechtstreeks aan consumenten verzenden (bijv. verkoop via website of mobiel) dragen de verantwoordelijkheid voor levering aan de consument en voor elke vorm van verlies. Groothandelaren dragen ook de verantwoordelijkheid zodra de producten de faciliteiten van ElleVet verlaten.

×

Selecteer een Afleverpunt