Metronidazol voor Honden: Hoe het werkt, het gebruik, de veiligheid & bijwerkingen – ervaringen uit de Verenigde Staten van Amerika

hond met cbd en computer

Als u ooit een matige tot ernstige infectie of ziekte heeft gehad, heeft uw arts u waarschijnlijk een antibioticum voorgeschreven of op zijn minst besproken u dit voor te schrijven. Metronidazol is een voorbeeld van een van deze vaak voorgeschreven antibiotica. Het geneesmiddel werd aanvankelijk (en wordt nog steeds) gebruikt bij mensen, maar de laatste jaren accepteren steeds meer dierenartsen Metronidazol ook als een levensvatbare behandelingsoptie voor hun patiënten, namelijk honden en katten. 

De term “antibioticum” is voor sommigen bekend, maar we zullen dieper ingaan op wat dat werkelijk betekent, en of Metronidazol geschikt is voor uw hond.

Inhoudsopgave

 • Wat is Metronidazol
 • Gebruik bij honden
 • Veiligheid & Bijwerkingen
 • FDA-status

Wat is Metronidazol? 

Zoals we al aangaven is Metronidazol een algemeen voorgeschreven antibioticum. Voorbeelden van merknamen van Metronidazol zijn Flagyl, Metizol, Protostat, en Metrogel. 

Hoe werkt het?

Als je opzoekt hoe Metronidazole technisch gezien werkt zal je overladen worden met medisch jargon en andere termen die moeilijk te begrijpen zijn voor iemand zonder een medische achtergrond. Met dat in gedachten, zullen we proberen om dit op een duidelijke manier uit te leggen. 

Antibiotica zullen worden gebruikt om verschillende infecties in het lichaam te behandelen. Metronidazol is echter uniek ten opzichte van veel andere antibiotica, omdat het in staat is infecties van het centrale zenuwstelsel te behandelen. Het kan dit doen door de bloed-hersenbarrière te penetreren, waardoor beschadigde weefsels de juiste hoeveelheid circulatie en zuurstof krijgen, wat essentieel is voor herstel. Geïnfecteerde delen van het lichaam hebben meestal een laag zuurstofgehalte, als gevolg van de infectie zelf. Metronidazol helpt bij het herstel en brengt zuurstof naar deze gebieden en de beschadigde cellen en weefsels daarbinnen. 

Gebruik bij honden

Zoals de meeste antibiotica kan Metronidazol worden voorgeschreven om een aantal verschillende aandoeningen en infecties bij mensen en honden aan te pakken. 

Bij honden wordt het gewoonlijk gebruikt voor de behandeling van: 

 • Inflammatoire Darmziekten (IBD)
 • Bacteriële infecties die diarree of sepsis veroorzaken
 • Orale/Tandheelkundige infecties 
 • Parasitaire Infectie 

De hierboven opgesomde gezondheidsproblemen omvatten misschien niet alles waarvoor Metronidazol kan worden gebruikt, maar het zijn wel de meest voorkomende. Uw dierenarts kan besluiten dat dit antibioticum effectief is voor een ander probleem waar uw hond mee te maken heeft. 

Veiligheid en bijwerkingen 

Metronidazol wordt door dierenartsen over het algemeen als zeer veilig beschouwd. Echter, zoals het geval is met bijna elk medicijn, zijn bijwerkingen mogelijk. 

Vaak voorkomende bijwerkingen: 

 • Misselijkheid/overgeven
 • Verlies van eetlust 
 • Bloed in de urine 
 • Koorts 
 • Kwijlen 
 • Kokhalzen 
 • Vermoeidheid 

Deze bijwerkingen zijn meestal matig als ze optreden, maar u moet uw dierenarts waarschuwen als uw hond een van deze symptomen vertoont tijdens het gebruik van Metronidazol. Het is bijzonder zeldzaam, maar het is ook mogelijk dat uw hond een ernstige allergische reactie op Metronidazol krijgt, waarbij netelroos, huiduitslag en een snelle hartslag optreden. Als uw hond een allergische reactie op het geneesmiddel lijkt te hebben, neem dan onmiddellijk contact op met uw dierenarts. 

Metronidazol wordt niet aanbevolen voor honden met nier- of leveraandoeningen, toevalsstoornissen en drachtige huisdieren. Huisdieren die langdurig Metronidazol innemen kunnen te maken krijgen met ernstiger bijwerkingen: 

 • Onregelmatige hartslag 
 • Aanvallen
 • Verwijdde pupillen 
 • Trillingen 

Als uw hond één van deze symptomen vertoont en gedurende een langere periode Metronidazol heeft gebruikt, moet dit worden behandeld als een noodsituatie! Neem onmiddellijk contact op met uw dierenarts. 

Status van de FDA  in de Verenigde Staten

De Food and Drug Administration (FDA) is verantwoordelijk voor de bescherming van de volksgezondheid door de werkzaamheid en veiligheid van diergeneesmiddelen te waarborgen. Als u zelf onderzoek hebt gedaan naar Metronidazol, vindt u het misschien eigenaardig dat het eigenlijk niet door de FDA is goedgekeurd voor gebruik bij dieren (honden en katten), hoewel het wel is goedgekeurd voor gebruik bij mensen. Als de FDA iets niet heeft goedgekeurd voor gebruik bij een bepaalde diersoort, zoals honden, is dat meestal omdat ze vinden dat er niet genoeg bewijs of noodzaak voor goedkeuring is. Dit hoeft echter niet per se een spelbreker te zijn. Metronidazol wordt algemeen aanvaard en als veilig beschouwd in de veterinaire industrie. Het is goed om een waakzaam te zijn om uw hond iets te geven dat niet door de FDA is goedgekeurd, maar praat met uw dierenarts en kijk of hij uw aanvankelijke scepsis kan wegnemen. 

Heeft mijn hond het nodig? 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hopelijk niet! Als uw hond te maken heeft met een ziekte of infectie zoals hierboven genoemd, of het nu IBD of een bacteriële infectie is, is Metronidazol een grotendeels veilig en effectief antibioticum voor honden gebleken. Hoewel studies bij honden in het algemeen niet beschikbaar zijn, zijn de gegevens overtuigend genoeg voor dierenartsen om dit geneesmiddel in hun praktijk te aanvaarden en toe te passen. Als er aanwijzingen zouden zijn dat het schadelijk of niet doetreffend zou kunnen zijn, zou het gebruik ervan niet worden overwogen. 

Dat gezegd hebbende, vertrouw uw dierenarts. We kunnen hier de hele dag gaan zitten speculeren, maar uiteindelijk weet de arts van uw hond wat het beste is, gezien de situatie. Als en wanneer die discussie plaatsvindt, heeft u hopelijk hiermee meer begrip en kennis van wat dit geneesmiddel is en hoe het bedoeld is om uw hond te helpen!

Referenties: https://www.akc.org/expert-advice/health/metronidazole-for-dogs/

Het ElleVet-Team | +31 (0) 238 080 304 [email protected]

×

Selecteer een Afleverpunt