Het verschil tussen acute en chronische stress bij honden 

Helaas is stress een gevoel dat de meesten van ons maar al te goed kennen in het dagelijks leven. Maar het is geenszins uniek voor de menselijke toestand. In feite is de manifestatie van stress vergelijkbaar bij verwante zoogdieren en nauwe metgezellen, zowel bij mensen als bij huisdieren, met het potentieel om zowel ons als hen nerveus, hyperactief of prikkelbaar te maken. Terwijl een zekere mate van stress wordt verwacht – en soms zelfs nodig is voor ontwikkeling – heeft een ernstige en herhaalde blootstelling aan stressoren het potentieel om de gezondheid, het welzijn en het gedrag van een hond te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om de stress-triggers en -reacties van uw huisdier te begrijpen om acute stress en de ontwikkeling van chronische stressstoornissen te voorkomen. 

Inhoudsopgave: 

 • Definitie van stress 
 • Acute en chronische stress 
 • Oorzaken van acute en chronische stress bij honden 
 • Hoe om te gaan met stress bij honden 
 • Conclusie 
 • Hoe kan CBD + CBDA van Ellevet uw hond ondersteunen bij stress? 

Definitie van stress 

De meesten van ons gebruiken het woord dagelijks om verschillende situaties te beschrijven, maar wat betekent stress eigenlijk? Stress kan worden gedefinieerd als elke vorm van verandering die aandacht of actie vereist en die een fysiologische, gedragsmatige of psychologische reactie veroorzaakt. Daarom kan elke stimulus die dit soort reactie veroorzaakt, als een stressor worden beschouwd. 

Dat betekent niet dat elke stressvolle situatie koste wat het kost moet worden vermeden. De stressreactie die zowel wij als onze honden ervaren, is een belangrijke functie van evolutie – een functie die het beide soorten heeft toegestaan om zich in de loop van millennia aan te passen en te overleven. “Eustress” verwijst naar stimulatie of “positieve stress”, die een persoon motiveert om energie te gebruiken om een uitdaging aan te gaan en nieuwe vaardigheden te leren. Voorbeelden van dit soort gedrag kunnen we zien bij puppy’s tijdens socialisatie wanneer ze met elkaar spelen. Tijdens deze opwinding leren de puppy’s om te gaan met matige en beheersbare stress terwijl ze tegelijkertijd sociale banden en grenzen opbouwen. 

Uiteindelijk kunt u ervan uitgaan dat uw hond tijdens zijn ontwikkeling een bepaalde mate van stress ervaart. Er zullen onvermijdelijk situaties zijn waarin u uw huisdier aan stressoren moet blootstellen, uit noodzaak of voor zijn eigen voordeel, zoals bezoeken aan de dierenarts of verblijf in een kennel. Deze situaties kunnen uw hond tijdelijk in een staat van “acute stress” brengen, die, mits goed behandeld, kan helpen zijn veerkracht in de loop van de tijd op te bouwen. 

De onwelkome metgezel van “eustress” is nood. Terwijl het kan worden beschouwd als het “topprestatieniveau” van eustress, dat de focus en vaardigheden van een hond verscherpt, komt er een punt waarop stressoren overmatig worden en psychische belasting veroorzaken. 

Aanhoudende of overmatige stress kan ertoe leiden dat het sympathische zenuwstelsel van een hond voortdurend wordt gestimuleerd. Hierdoor kan acute stress leiden tot “chronische stress”. 

In The Whole Dog Journal staat: “Een groot percentage van wat wordt waargenomen als ‘ongewenst gedrag’ bij honden is in werkelijkheid de reactie van een hond op stress.” We onderzoeken het verschil tussen acute en chronische stress, de oorzaken en symptomen ervan, en hoe u de gezondheid en het gedrag van uw hond kunt beheren om de langetermijneffecten op gezondheid en gedrag te verminderen. 

Acute en chronische stress 

Acute stress, volgens Dogs Trust UK: “De acute of directe stressreactie plaatst een hond in een staat van biologische paraatheid. Dit optimaliseert de fysieke capaciteit van de hond om adequaat te reageren op de uitdaging, met als doel lang genoeg te overleven om zich voort te planten en genetisch materiaal door te geven.” 

Tekenen van acute stress 

De acute stressreactie bereidt uw hond voor op actie. Het veroorzaakt een fysieke reactie: adrenaline wordt vrijgegeven en de bloedsuikerspiegel stijgt, wat leidt tot een verhoogd gevoel van energie en bewustzijn. Aangezien de meeste emoties van een hond worden uitgedrukt via lichaamstaal, uit zich dit in fysieke handelingen of geluiden. Let op: 

 • Vergrote pupillen 
 • Zelfkalmerend gedrag zoals neuslikken en gapen 
 • Hijgen en kwijlen 
 • Gerimpelde snuit en ontblote tanden 
 • Teruggetrokken of spitse oren 
 • Gespannen lichaamshouding 
 • Diepe, gebogen houding 
 • Trillen 
 • Geluidsuitingen: blaffen, huilen, jammeren of grommen 

Chronische stress 

Wanneer een hond aanhoudende en overmatige stressoren ervaart, wordt het sympathische zenuwstelsel voortdurend gestimuleerd, wat leidt tot chronische stress. Deze aandoening kan leiden tot negatief, maladaptief gedrag en gezondheidsproblemen. De voortdurende afgifte van hormonen zoals cortisol en adrenaline als reactie op stress kan het immuunsysteem onderdrukken, wat mogelijk kan leiden tot verschillende infectieziekten of langetermijngezondheidsproblemen zoals kanker. 

Tekenen van chronische stress 

Als uw hond lijdt aan chronische stress, zullen de hierboven genoemde tekenen u bekend voorkomen. De langetermijneffecten van stress kunnen echter de weg vrijmaken voor ernstigere problemen. Sommige van deze tekenen kunnen tegenstrijdig zijn: chronische stress kan ertoe leiden dat uw hond zijn eetlust verhoogt of vermindert, of dat het leidt tot overmatig of beperkt slaappatroon. Dit betekent dat u uw hond nauwlettend moet observeren om gedragsveranderingen op te merken die kunnen wijzen op een aanhoudend probleem. 

Fysiologische tekenen van chronische stress: 

 • Vertraagde wondgenezing 
 • Toegenomen stoelgang/urineren 
 • Braken en diarree 
 • Gewichtsverlies 
 • Gastro-enteritis 
 • Hoge bloeddruk 
 • Leeftijdsgebonden cognitieve dysfunctie 
 • Incontinentie 

Gedragsmatige tekenen van chronische stress: 

 • Aggressie of onrust 
 • Vernielend gedrag 
 • Toename of afname van eetlust 
 • Overmatig slapen 
 • Verminderde slaap – minder dan 17 uur per dag 
 • Overmatige zelfverzorging 
 • Hyperactiviteit/hypervigilantie 
 • Ontsnappingspogingen 
 • Dwangmatige gewoonten 
 • Aangeleerde hulpeloosheid 

Oorzaken van acute en chronische stress bij honden 

Er zijn echt geen grenzen aan wat uw hond potentieel kan stressen. Bovendien zijn sommige honden vatbaarder voor chronische stress dan andere. Volgens het Sydney Animal Behaviour Service: “De reactie op stress verschilt van persoon tot persoon en kan worden beïnvloed door het ras, vroege ervaring, geslacht, leeftijd, gezondheidstoestand en gedragsprofiel van het huisdier.” Vaak voorkomende stressoren die van invloed kunnen zijn op het welzijn van een hond zijn: 

 • Scheidingsangst – Scheidingsangst beschrijft honden die overmatig aan hun eigenaar gehecht zijn of afhankelijk zijn en stress en angst vertonen wanneer ze van die persoon gescheiden worden, en vaak aanhouden totdat ze weer herenigd zijn. Scheidingsangst is een van de belangrijkste oorzaken van stress en onaangepast gedrag bij honden. Volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Applied Animal Welfare Science, behoren symptomen van scheidingsangst – met name stress – tot de meest voorkomende redenen waarom eigenaren hun honden wegdoen. 
 • Veranderingen in routine en omgeving – Honden gedijen bij voorspelbaarheid en routine. We weten echter dat veranderingen constant zijn en het leven onverwachte hindernissen kan opwerpen. Dit kan het verdwijnen van een familielid zijn, een verhuizing, plotselinge en aanhoudende luide geluiden (bijv. bouwwerkzaamheden in de buurt) of het verblijf in een kennel kan een stressreactie veroorzaken. 
 • Aversieve stimulus – In The Whole Dog Journal staat: “Een aversieve stimulus wordt gedefinieerd als ‘een onaangename stimulus die gedragsveranderingen veroorzaakt’.” Bijvoorbeeld, onweer, vuurwerk of een ongewenste aanwezigheid – bijvoorbeeld als uw hond andere honden of mensen niet leuk vindt – kunnen een stressreactie veroorzaken. De nabijheid en intensiteit van aversieve prikkels kunnen de ernst van de stressreactie van de hond beïnvloeden. 
 • Straffende training – Gedwongen gehoorzaamheidstraining kan zelfs negatieve gedragspatronen afdwingen door stress. Het gebruik van straf in training, zoals schreeuwen, slaan of schokhalsbanden, kan ertoe leiden dat honden gestrest raken. 
 • Ongerealiseerde behoeften – Als een hond zijn basisbehoeften zoals beweging en mentale stimulatie consequent verwaarloosd worden, kan dit zich uiten in een stressreactie. Wat eruit kan zien als “slecht hondengedrag” kan in werkelijkheid een poging van een hond zijn om zijn behoeften te communiceren. 
 • Medische aandoeningen – Pijn en ziekten behoren tot de belangrijkste stressfactoren. Als u een plotselinge en significante gedragsverandering bij uw hond heeft opgemerkt, is de eerste stap om alle ziekten uit te sluiten die mogelijk aandacht vereisen. Aangezien honden hun behoeften niet kunnen verwoorden, zijn de bovengenoemde stresssignalen de enige manieren waarop ze pijn (chronisch of acuut) of ziekten kunnen communiceren. 
 • Stress van de eigenaar – Bij het zoeken naar de oorzaak van de stress van een hond, kan het antwoord dichter bij huis liggen dan we willen toegeven. “Emotionele besmetting” beschrijft het fenomeen van gespiegelde emotionele opwindingstoestanden in een groeps-, soort- of zelfs intersoortelijke dynamiek. Studies hebben aangetoond dat acute stress tussen eigenaar en dier zeer besmettelijk kan zijn. In 2019 ontdekten een groep onderzoekers een “intersoortelijke synchronisatie van langdurige stressniveaus” tussen mensen en hun honden. De resultaten laten zien dat de chronische stressniveaus tussen hond en mens in de loop van de tijd spiegelen. Als u gestrest bent, is de kans groot dat uw hond dat ook is. Als u uw eigen stressniveau vermindert, zullen zowel u als uw hond hiervan profiteren. 

Hoe om te gaan met stress bij honden 

Hoewel we graag onze huisdieren volledig stressvrij zouden willen houden, is het onrealistisch om voor te stellen dat het leven van een hond volledig vrij van stress zou kunnen zijn. In plaats daarvan kunt u leren hoe u met stressvolle situaties omgaat en deze verzacht, en hoe uw hond reageert met verschillende methoden. 

Waar mogelijk is de eerste stap om de stressor te elimineren. In sommige gevallen kan dit betekenen dat een ziekte wordt herkend, de omgeving wordt veranderd, de stress van de eigenaar wordt verminderd en ervoor wordt gezorgd dat aan alle essentiële behoeften van de hond wordt voldaan. Sommige situaties liggen echter buiten uw controle. Bijvoorbeeld, dierenartsbezoeken kunnen stressvol zijn voor uw hond, maar zijn essentieel voor zijn algehele gezondheid. Daarom is de volgende stap om veerkracht op te bouwen, zodat de hond in staat is acute stress te overwinnen en snel te herstellen om de ontwikkeling van chronische stress te voorkomen. 

In sommige gevallen kan herhaalde blootstelling aan een stressor de angst van uw hond na verloop van tijd verminderen. Volgens Dogs Trust UK: “Gewenning is een afname van de gedragsreactie op een stimulus door herhaalde blootstelling. Wanneer een hond gewend raakt aan een stimulus, is het onwaarschijnlijk dat het een fysiologische reactie en gedragsverandering veroorzaakt.” 

Als uw hond angst heeft voor mannen, andere honden, bepaalde geluiden of de dierenkliniek, kan langdurige en herhaalde blootstelling helpen om hem te laten wennen aan het onbekende en angst te verminderen. Introduceer uw hond geleidelijk aan de stressor en versterk positief gedrag totdat hij eraan gewend is. Dit is echter geen waterdicht plan. Als uw hond diep gestrest is, kan herhaalde blootstelling de situatie verergeren. 

Een veilige plek of een bron van troost kan helpen om de stress van een hond te verminderen en hem een gevoel van controle te geven. Probeer uw hond een veilige schuilplaats aan te bieden, zoals een krat of een specifieke kamer waarin hij zich kan terugtrekken. Als een hond zijn blootstelling aan de stressor kan controleren, kan hij de emotionele impact verminderen en veerkracht opbouwen. 

Conclusie 

Onthoud dat u alleen zoveel kunt doen. Als u tekenen van aanhoudende of extreme stress bij uw hond opmerkt, breng hem dan naar uw dierenarts. U kunt ook advies inwinnen bij een hondengedragsadviseur om methoden te leren om de stressreactie van uw hond aan te pakken en te verzachten. 

Vaak zijn de eigenschappen en gedragingen die we associëren met een “slechte hond” eigenlijk symptomen van een hond die lijdt aan chronische of langdurige stress. De aandoening beïnvloedt het endocriene systeem, verzwakt het immuunsysteem en kan zich uiteindelijk manifesteren in onaangepaste gewoonten en angstig of agressief gedrag. Een holistische aanpak om stress aan te pakken kan u en uw hond helpen om uw beste leven te leiden. 

Hoe kan CBD + CBDA van Ellevet bij stress uw hond ondersteunen? 

De CBD + CBDA-kauwartikelen, zachte capsules en oliën van ElleVet kunnen stress bij honden ondersteunen door hen te helpen hun stressniveau te verlagen en in een normale balans terug te keren. CBD + CBDA heeft een kalmerend effect zonder te verdoven, wat essentieel is voor honden om met stressvolle situaties om te gaan. Bij dagelijkse stress is een tweemaal daagse, gewichtsgebaseerde dosering van ElleVet uiterst effectief. 

Bij acute of situatieve stress kan ElleVet Calm and Comfort uw hond ondersteunen als het 1,5 uur voor de aanleiding van de stress wordt toegediend, en het helpt hen om stressvolle situaties zoals onweer, verzorgingsafspraken en dierenartsbezoeken aan te pakken. 

Als u vragen heeft over ElleVet of de speciale behoeften van uw hond wilt bespreken, neem dan contact met ons op via [email protected]. We zijn hier om u te helpen. 

×

Selecteer een Afleverpunt